Moja košarica
Količina u košarici: 0 - 0,00 Kn
Profesije Banner

Opći uvjeti

Opći uvjeti prodaje putem Interneta - www. trgovinalux.hr /webshop/

  1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

 

            Nositelj svih prava na internet stranici je Trgovina Lux. koja putem navedene stranice pruža uslugu prodaje. Korištenjem usluge Internet trgovine i svih pridruženih stranica  na trgovinalux.hr /webshop domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem trgovinalux.hr /webshop-a te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Trgovine Lux, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.
Pružatelj usluge internet prodaje putem trgovinalux.hr /webshop-a je Trgovina Lux, Laurenčićeva 8 c,  10 000 Zagreb, OIB 32525134824.
Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.
Trgovina Lux pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Trgovina Lux pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio  trgovinalux..hr /webshop-a u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Trgovina Lux pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge trgovinalux..hr /webshop-a u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
Korištenje usluga trgovinalux.hr /webshop-a odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje trgovinalux.hr /webshop od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Trgovina Lux ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
U poslovnim prostorijama Trgovina Lux ima vidljivo istaknutu obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte (članak 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača Narodne novine, br. 41/2014).
Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.
Trgovina Lux se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na trgovinalux.hr /webshop-u. Trgovina Lux zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA:
Slike proizvoda na trgovinalux.hr /webshop-u su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove.
Trgovina Lux će nastojati na web stranicama trgovinalux.hr /webshop-a objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

       2. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

            Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Trgovine Lux za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Trgovine Lux, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem trgovinalux.hr /webshop-a uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) putem tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom. te Internetom.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Trgovine Lux na jedan od slijedećih načina:
- odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Trgovine Lux,
- odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Trgovine Lux,

     a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
     c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Trgovina Lux zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
     d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Trgovine Lux i korisnika kao kupca.
e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
f) Povodom sklapanja Ugovora/narudžbe, korisniku će biti vidljiva potvrda o sklopljenom Ugovoru/narudžbi, spremnoj za ispis.
g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana (članak 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača Narodne novine, br. 41/2014), te Uvjeti i obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o razlogu svoje odluke o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora, elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
U slučaju da potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač će biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovog Zakona.

 

 Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

     - ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
- ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke (članak 79. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača Narodne novine, br. 41/2014) .

            Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Trgovinu Lux o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (Trgovina Lux, Laurenčićeva 8 c, 10 000 Zagreb), telefaksom na 01/614 58 55; 01/611 86 55  ili elektroničkom poštom  na  webshop@trgovinalux.hr u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može se koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.
Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na http:// trgovinalux.hr /webshop korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Trgovina Lux bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.
Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, ako ih je korisnik kod uplate za naručenu robu uplatio i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Trgovina Lux, zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Trgovina Lux može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Trgovina Lux, Laurenčićeva 8 c, 10 000 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Trgovini Lux, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01/614 58 55; 01/611 86 55  ili elektroničkom poštom  na webshop@trgovinalux.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Trgovini Lux iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Trgovinu Lux o jednostranom raskidu Ugovora.

       II) Uvjeti i postupak kupnje

            Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijene proizvoda, u koje je uključen iznos PDV-a  vidljive su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave vidljiv je na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.
Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na broj telefona 01/614 58 55; 01/611 86 55  ili elektroničkom poštom  na webshop@trgovinalux.hr kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena.
  
 III) Dostava i uvjeti dostave

           - za iznos narudžbe iznad 2.000,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Trgovina Lux.
- rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 5 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
- rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 10 radnih dana
- u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike.

    IV) Reklamacije i prigovori

            Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Trgovini Lux, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

     - na broj telefona: 01/614 58 55 ili 01/611 86 55
- na adresu: Trgovina Lux, Laurenčićeva 8 c, 10 000 Zagreb
- na e-mail adresu: webshop@trgovinalux.hr

            U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Trgovina Lux  vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Trgovina Lux .
Potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Trgovina Lux, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

     V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

            Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.
Nedostatak na proizvodu kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.
Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na potrošača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac.
Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon isteka roka, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja (članak 43. stavka 4. 5. i 6.  Zakona o zaštiti potrošača, Narodne novine, br. 41/2014) .
U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.
Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili ne postupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

     VI) Način i postupak plaćanja

     a) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Trgovina Lux prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.
b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Trgovina Lux prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.
     c) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon potvrde narudžbe, Trgovina Lux pokreće postupak isporuke naručene/plaćene robe.
.

  1. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

 

            Trgovina Lux se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika trgovinalux.hr /webshop-a. te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Trgovina Lux može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Trgovini Lux.
Trgovina Lux će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Trgovine Lux. Trgovina Lux prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe  trgovinalux.hr /webshop-a bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
Trgovina Lux prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Trgovina Lux će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja trgovinalux.hr /webshop-a od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Trgovina Lux će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.
           

  1. KOMUNIKACIJA TRGOVINE LUX S KORISNICIMA

            Registracijom dajete suglasnost da vas Trgovina Lux u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik  može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

 

Vaša IP adresa je: 3.234.208.66
Copyright © 2020 Trgovina Lux Webshop.
Back to top